Apoi, dintr-o dată, Thrall fu scuturat din cap până-n picioare cu o forţă atât de vehementă, încât icni zgomotos. Fireşte, al cincilea element. Spiritul Naturii Primordiale. Noi suntem spiritul Naturii Primordiale, esenţa şi sufletele tuturor fiinţelor vii. Suntem cel mai puternic dintre toate, întrecând cutremurele Pământului, vânturile Aerului, flăcările Focului …